סוגי תוכניות תשלום

תשלום על בסיס הקלקות (CPC)

קמפיינים מבוססי הקלקה (Click) הנם קמפיינים בהם משלם המפרסם עמלה על בסיס הקלקה (CPC = Cost Per Click). בגין כל הקלקה ייחודית של גולש על החומר השיווקי המוצג באתר/דיוור אלקטרוני של השותף, אשר תפנה אל אתר המפרסם, משלם המפרסם עמלה בהתאם.

תשלום על בסיס הפניות (CPA/CPL)

קמפיינים מבוססי הפניה (Lead) הנם קמפיינים בהם משלם המפרסם עמלה על בסיס ביצוע פעולה באתר המפרסם על ידי גולש שהופנה מאתר האינטרנט/דיוור אלקטרוני של השותף. כל מפרסם מגדיר את פעולת ההפניה הרצויה לו, בגינה הוא משלם עמלה, כאשר הפעולה השכיחה ביותר הנה מילוי טופס פרטים.
CPA הם ראשי התיבות של Cost Per Acquisition (תשלום עבור רכישה שבוצעה בפועל) 
בעוד CPL הם ראשי התיבות של Cost Per Lead (תשלום עבור פנייה).

תשלום על בסיס מכירות (CPS)

קמפיינים מבוססי מכירה (CPS = Cost Per Sale) הנם קמפיינים בהם משלם המפרסם עמלה על בסיס מכירה בפועל שנעשתה באתר המפרסם. בגין כל מכירה של מפרסם לגולש, אשר הגיע לאתר המפרסם מאתר/דיוור אלקטרוני של השותף, משלם המפרסם עמלה בהתאם.

תשלום על בסיס חשיפות (CPM)

קמפיינים מבוססי חשיפה (CPM = Cost Per Impression) הנם קמפיינים בהם משלם המפרסם עמלה בגין כל 1000 חשיפות של גולשים לתוכן השיווקי של המפרסם, אשר הוטמע באתר/דיוור אלקטרוני של השותף.

תשלום על בסיס שיחה (Cost Per Call)

קמפיינים מבוססי שיחה הנם קמפיינים בהם משלם המפרסם עמלה בגין שיחה שקיבל, אשר הגיעה מגולש שנחשף לחומר השיווקי באתר השותף. 
כל הזכויות שמורות לרויאלויז'ן © 2012 בניית אתרים ממותגים  ROYALVISION...